Algemene info

De eerste contacten met Chinezen zijn uiterst belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Een optimale communicatie is daarbij de doorslaggevende factor. De Chinese tegenpartij moet op de juiste manier worden benaderd. Een degelijke voorbereiding is noodzakelijk.

In onze workshops krijgt u een realistisch beeld over de essentie van China. In deze workshops leert u uw partner beter inschatten en krijgt u een antwoord op cultuurspecifieke vragen. Alle workshops worden op maat gegeven en zijn uiterst interactief. Het zakendoen laten we natuurlijk aan u over!

WS
UNIEKE WORKSHOP: CLIMBING THE WALL - DE ESSENTIE VAN CHINA

A. Hoofdinhoud

Algemeen: Waaraan moeten we aandacht besteden in onze omgang met Chinezen?

Concreet: Hoe passen we deze kennis toe in onze omgang met Chinezen?

B. Stap voor stap aanpak

I) Voorbereiding op de werkplaats

In de voorbereidingsfase ontleden we specifieke cases ontstaan uit eigen ervaring, veronderstellingen en vooroordelen.
We graven dieper en de deelnemers worden bewust van hun eigen denkpatronen.

We starten met een enquête voor de workshop daadwerkelijk begint. Tijdens de workshop zullen we ons richten op concrete onderwerpen:

 • Het verschil tussen het Chinese en Westerse gedrag met betrekking tot:
  • Individueel / groepsdenken
  • Pragmatische aanpak
  • Het nemen van initiatief
  • Hiërarchie op het werk en in de maatschappij
  • Gewoonten met betrekking tot voedsel
  • Waardering van kleuren
  • Esthetische smaak (film, muziek, ...)
  • Cijfers en symboliek
 • Wat we vernemen in de media en de werkelijkheid
 • Situaties en ontmoetingen (met Chinese collega's en vrienden)
 • ...

II) Interactieve workshop

 1. Analyse van het essentiële verschil tussen Chinese en Westerse gedrag / cultuur
 2. Algemene presentatie over de Chinese cultuur en het gedrag dat de aangehaalde thema's behandelt. Aan het einde van de workshop kunnen de deelnemers de belangrijkste verschillen tussen de Chinese en Westerse cultuur beter omschrijven en begrijpen.
 3. Antwoorden op de specifieke vragen.